Opel

Właściwe działanie klimatyzacji bez nadzoru człowieka zależy od wielu komponentów. Jednym, niezwykle istotnym, jest między innymi czujnik ciśnienia klimatyzacji Opel. To część, która odpowiada za regulację ciśnienia w zamkniętym układzie. Co więcej, informuje o stanach alarmowych oraz wszelkich niebezpieczeństwach. Jak widać, spełnia szereg funkcji. Pomiary, których dokonuje, pozwalają chronić kompresor przed załączeniem go, gdy brakuje czynnika chłodniczego bądź gdy klimatyzacja jest niedrożna. Sygnał, który wysyłają czujniki ciśnienia klimatyzacji Opel, wpływa na załączenie wentylatorów w chłodnicy klimatyzacji. Presostaty Opel są wyposażone w dwa przewody ciśnieniowe oraz w kilka przewodów, które doprowadzają energię elektryczną. Ich produkcja obarczona jest wieloma wymogami. Normy europejskie wskazują, jakie technologie mogą się w nich znajdować. Mamy świadomość, iż te komponenty powinny być odpowiedniej jakości. Dlatego w naszym asortymencie zamieściliśmy jedynie te, które spełniają wszelkie standardy jakościowe.

Aktywne filtry